OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Níže naleznete bližší informace o našich aktivitách a o podmínkách poskytování našich služeb při provozu obchodního centra, včetně pravidel upravujících zpracování osobních údajů po nabytí účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „GDPR“).
 
Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v průběhu monitorování objektu obchodního centra kamerovými systémy:
viz Informace o zpracování osobních údajů pro návštěvníky OC Rozkvět[MV1] 
 
Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s uzavřením a plněním nájemních, dodavatelských, případně i dalších smluv souvisejících s provozem obchodního centra:
viz Informace o zpracování osobních údajů pro nájemce a dodavatele OC Rozkvět[MV2] 
 
Pravidla zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v případě užívání internetových stránek obchodního centra a poskytování služeb prostřednictvím těchto internetových stránek:
viz Informace o zpracování osobních údajů pro návštěvníky internetových stránek OC Rozkvět[MV3] 
 
Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v případě užívání veřejné bezdrátové WiFi sítě v OC Rozkvět
viz Pravidla provozování a užívání WiFi sítě v OC Rozkvět[MV4] 
 
Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v případě Vaší registrace a následného odběru elektronického informačního newsletteru obchodního centra:
viz Informace o zpracování osobních údajů pro odběratele elektronického informačního newsleteru OC Rozkvět[MV5] 
 
Informace o zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v případě Vaší registrace a následné účasti v soutěžích a dalších podobných akcích organizovaných při provozu obchodního centra:
viz Informace o zpracování osobních údajů pro účastníky spotřebitelských soutěží a akcí OC Rozkvět
 
Pravidla zpracování osobních údajů, včetně informací o účelu, způsobu a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s užíváním profilů obchodního centra na sociálních sítích, jako jsou např. Facebook, Instagram apod. a poskytování služeb prostřednictvím těchto profilů:
viz Informace o zpracování osobních údajů pro návštěvníky profilů OC Rozkvět[MV6]  na sociálních sítích
 
V souladu s GDPR lze ve věci zpracování osobních údajů kontaktovat správce osobních údajů OC Rozkvět poštou na adrese ODcz brno, s.r.o., Panská 393/6, 602 00 Brno či elektronickou poštou prostřednictvím e-mailové adresy: info@ocrozkvet.cz
 
Vlastník obchodního centra si vyhrazuje právo průběžně aktualizovat pravidla upravující zpracování osobních údajů, provozování a užívání těchto internetových stránek a/nebo poskytování dalších služeb souvisejících s provozem obchodního centra.
Jakékoliv změny a doplňky dokumentů zveřejněných v této sekci internetových stránek obchodního centra nabývají účinnosti dnem zveřejnění aktuálního znění příslušného dokumentu, případně dnem Vaší registrace a/nebo zahájení užívání příslušné námi poskytované služby.
Dojde-li k zásadním změnám v pravidlech upravujících zpracování osobních údajů, provozování a užívání těchto internetových stránek a/nebo poskytování služeb souvisejících s provozem obchodního centra, v důsledku kterých bude vyžadován Váš souhlas s dalším zpracováním Vašich osobních údajů, budete vyzváni k udělení takového souhlasu při přihlášení se k dalšímu užívání příslušné služby.