Ochrana moří a oceanů

Ochrana moří a oceanů

Voda. Zdroj života anezbytná podmínka pro jeho existenci zde, na planetě Zemi. Na planetě, jejíž dominantní barvou je při pohledu z vesmíru nádherná a sytá modř.

I když se může zdát, že vody kolem nás je nevyčerpatelné množství, ohrožena je její zásadně kvalita a tím i rovnováha veškerého ekosystému. S rozšiřující se populací, stavební expanzí, rostoucí intenzitou průmyslu, rozsáhlému zemědělství a rybolovu, potom dochází zákonitě k narůstajícímu znečištění řek, moří a oceánů, se všemi důsledky. Samočistící schopnosti jednotlivých vodních ekosystémů dokážou tomuto znečištění odolávat jen do určité míry. Současný stav znečištění vod a zatížení organismů, které jsou jejich součástí, není dlouhodobě udržitelný, a jeho alespoň částečná náprava vyžaduje mnoho radikálních, nákladných a důsledných kroků, které zabrání a zastaví bezprecedentnímu a nenávratnému poškození vodního prostředí řek, moří a oceánů, a vrátí mu tolik křehkou rovnováhu.

Fakta o znečištění plasty

první část

Jedním z nejmarkantnějších faktorů znečištění vody, jsou nerecyklovatelné ale i rozkladatelné igelitové tašky a plastové obaly. Jejich nadměrná spotřeba a k tomu absence třídění odpadu ve velké části světa, nedostatečná péče o přírodu, ale i nízké ekologické vzdělání společnosti včetně osvěty zejména pak v rozvojových zemích vede v současné době k zoufalé situaci právě v mořích a oceánech.

Denně ve světových oceánech a mořích přibývá 8 milionů kusů plastu. Vědci odhadují, že v současné době se ve všech oceánech vyskytuje okolo 6ti trilionů (!) kusů plastu a mikroplastu. To je mnohem více, než hvězd v naší galaxii. Plastový odpad a jeho zbytky tak tvoří 50 % - 90 % procent veškerého znečištění po mořskou hladinou. Váha tohoto znečištění se pohybuje okolo 270 000 tun, tedy 270 milionů kilogramů! Plastové částice a mikročástice dnes nalezneme v polovině mořských savců, nebo dvou třetinách všech žijících mořských ptáků, a takřka u celé populace mořských želv. Ryby, plankton a mnoho dalších živočichů se právě díky vzájemné závislosti v potravním řetězci, „otráví“ plasty navzájem.

druhá část

Ve světových oceánech a mořích existuje 5 hlavních míst, kde se tyto plasty díky mořským proudům sdružují na obrovské ploše. Pro představu – největší z těchto plastikových ostrovů tzv. „North-Pacific Gyre“ – je cca 4x větší než jedna z největších zemí v Evropě – Francie.

Znečištění plasty není lokální, týká se všech moří a oceánů. Je přítomno v každé hloubce a na dně moří. Mikročástice nebo celé kusy plastů byly nalezeny dokonce v na dně v hloubce takřka 11km. Plasty si nevybírají. Ničí vše od kytovců, po malé korýše. Mnoho mořských organismů není schopno v drobné potravě rozlišit mikročástice plastu. Ten se jim poté usazuje v trávicím traktu, a zabraňuje jim tak jednak v trávení potravy a zároveň jim působí další doprovodné zdravotní problémy. Ty v nemnoha případech končí smrtí. Plastové znečištění má prokazatelně také vliv na rozmnožovací schopnost mnoha organismů a živočichů, kteří obývají naše oceány a moře. Potravní řetězec tak začíná být kriticky narušen, a v případě jeho zhroucení dojde k nenapravitelné škodě nejrozsáhlejšího ekosystému na planetě. Ten má zásadní vliv na Zemi, od klimatických podmínek, k tvorbě kyslíku, nebo absorbci CO2, což má zá následek další změny na naší planete - vliv na globální oteplování, a tím pádem i na hladiny moří. Navíc vzhledem k faktu, že velká část lidské populace je závislá na příjmu potravy z moří, vznikl globální problém - je ohrožen zdroj jejich obživy, ale také zdraví každého, kdo si pochutnává na mořských plodech. Následky těchto změn jsou jak vidíme dalekosáhlé.

Proč chránit moře?

Proč chránit moře?

Vodní plochy slouží jako účinný tepelný výměník – bez ní by planeta nebyla schopna udržet stávající podmínky, vhodné pro život. Se stoupajícím znečištěním světových oceánů zaniká mnoho druhů ekologicky citlivého fytoplanktonu, které mimo jiné, že produkují takřka stejné množství kyslíku, jak deštné pralesy, slouží jako nejzákladnější, a nejdůležitější organismus na samotném začátku potravního řetězce. Ten začíná být znečištěním světových oceánů trvale poškozen, a jeho narušení vede k neodvratnému rozkladu ekosystému, který na něm stojí. Nejen pod hladinou, ale i nad ní.

 

Socialní zodpovědnost

A tak navzdory faktu, že jsme zemí suchozemkou, ale ne bez vody, naše obchodní společnost považuje za sociální zodpovědnost naší spoluúčast a podporu osvěty, která na toto téma poukazuje. V druhé řadě, je to potom naše přímá účast na likvidaci tohoto typu odpadu.